logo Uniwersytet Warszawski


REGULAMIN KONKURSU DSM Drukuj
poniedziałek, 01 kwietnia 2019 14:27

REGULAMIN KONKURSU DSM
(Dotacja celowa na prowadzenie badań naukowych dla młodych naukowców)
na Wydziale Biologii UW
22 marca 2004 (z poprawkami z 17 maja 2004, 19 lutego 2007, 27 stycznia 2014, 26 lutego 2018, 18 lutego 2019)

  1. Do konkursu mogą przystępować osoby prowadzące działalność naukową na Wydziale Biologii UW, które:
    1. są doktorantami lub są nauczycielami akademickimi i nie posiadają stopnia doktora. Słuchacze studiów doktoranckich lub szkół doktorskich w momencie złożenia wniosku powinni mieć przed sobą co najmniej 12 miesięcy studiów;
      lub
    2. posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat. Limit ten ulega przedłużeniu o okres urlopu rodzicielskiego i wychowawczego lub służby wojskowej.
więcej...
 
logo HR